Windows

Middleware voor Microsoft Windows-besturingssystemen: 

Windows 64-bit

Mac OS

Middleware voor Mac OS-besturingssystemen:

macOS 12+

Ubuntu

Linux-middleware voor het Ubuntu-besturingssysteem:

Ubuntu 64-bit

  Debian, Fedora en OpenSuse

  Linux-middleware voor Debian-, Fedora- en OpenSuse-besturingssystemen:

  De bijgevoegde software (middleware) wordt ter beschikking gesteld zoals geleverd door onze leverancier (Gemalto) en is onderworpen aan de voorwaarden van deze licentie.

  LuxTrust heeft de software niet getest of gevalideerd voor niet-ondersteunde platforms (OpenSuse, Debian, Fedora). Voor deze platforms is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het testen en valideren van deze software. LuxTrust biedt geen enkele garantie met betrekking tot de afwezigheid van bugs, fouten of kwetsbaarheden of met betrekking tot prestaties, compatibiliteit of geschiktheid voor een specifiek gebruik.

  Debian 64-bit

  Fedora 64-bit

  OpenSuse 13.1 64-bit

   

  Door deze software te downloaden of te gebruiken, kan de gebruiker:

  • (i) akkoord te gaan met de bepalingen van de relevante licentie,
  • (ii) erkent te zijn geïnformeerd over de technische kenmerken en beperkingen van deze software en verklaart deze passend en aanvaardbaar te achten met betrekking tot het beoogde gebruik, en
  • (iii) ermee instemmen alleen verantwoordelijk te zijn voor enig direct of indirect gevolg van dit gebruik. LuxTrust kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gerelateerde schade.

   

  Platforms/besturingssystemen compatibel zijn met LuxTrust Middleware

  LuxTrust Middleware is compatibel met de volgende platforms/besturingssystemen:

   

   

   

  SmartCard

  eID

   

  Pro

  Private

   

  Supported OS 
  Windows - 10 64-bit yes yes yes
  Windows - 11 64-bit yes yes yes
  macOS 12 yes yes yes
  macOS 13 yes yes yes
  macOS 14 yes yes yes
  Ubuntu - 20.04 LTS 64-bit yes yes yes
  Supported shared server environments
  Citrix - Version XENAPP 7.12 - Windows yes yes yes