Geregistreerde klant

Al een klant bij een van onze partners?

Als u al een relatie heeft met een financiële instelling die ook een LuxTrust registratieautoriteit is, hoeft u niet naar de financiële instelling te gaan om geïdentificeerd te worden. Aangezien deze financiële instelling u reeds heeft geïdentificeerd overeenkomstig de geldende regels voor de financiële sector in Luxemburg, hoeft u alleen maar uw bestelbon en de bijbehorende bijlagen per post naar uw financiële instelling te sturen, die vervolgens de gegevens waarover zij reeds beschikt, zal gebruiken om uw identiteit te valideren.

Niet-geïdentificeerde klant

Laat je identificeren door een van onze partners

Dit is het standaard geval waarbij het voor de klant essentieel is om persoonlijk naar een van de LuxTrust incheckbalies te gaan om face-to-face geïdentificeerd te worden. De aanvrager moet dan een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) overleggen op basis waarvan hij of zij wordt geïdentificeerd. De aanvrager moet ook een naar behoren ingevulde, ondertekende en gedateerde bestelbon inleveren wanneer hij/zij zich aan de inschrijvingsbalie aanbiedt, evenals de papieren die op de laatste pagina van de bestelbon voor het product van zijn/haar keuze zijn aangegeven.

Beschikbare LuxTrust incheckbalies

Hier is de lijst met LuxTrust-registratieautoriteiten die gemachtigd zijn om u persoonlijk te identificeren (voor het geval u niet hun klant bent). Als u al klant bent van een van de onderstaande banken, kunt u hen eenvoudig uw verzoek sturen om te worden uitgerust met een LuxTrust-product.

BCEE - Banque et Caisse de l'Epargne de l'Etat

SPUERKEESS
PAI-Support-Papier
L-2954 Luxembourg
Phone number: 4015 3925
E-mail: psp.pai@spuerkeess.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Centre Financier GASPERICH
259, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
Phone number: 49 53 14
E-mail: age.gas@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Centre Financier ESCH/ALZETTE
3, Place de l’Hôtel de Ville
L-4138 ESCH-SUR-ALZETTE
Phone number: 54 37 61 1
E-mail: age.esc@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Centre Financier ETTELBRUCK
13, rue Abbé Müller
L-9065 ETTELBRUCK
Phone number: 81 22 35 1
E-mail: age.ett@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Centre Financier NIEDERWILTZ
23-25, avenue de la Gare
L-9540 WILTZ
Phone number: 95 06 67 1
Fax : 95 77 57
E-mail: age.niw@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Centre Financier WEMPERHARDT
1-3, rue de Stavelot
L-9999 WEMPERHARDT
Phone number: 99 83 15 1
E-mail: age.wem@bcee.lu

Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Agence AUCHAN
2, rue A. Weicker
L-2721 LUXEMBOURG
Phone number: 43 84 26
E-mail: age.auc@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Agence BASCHARAGE
135, avenue de Luxembourg
L-4940 BASCHARAGE
Phone number: 50 72 20 1
E-mail: age.bas@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Agence DUDELANGE
49-51, place de l’Hôtel de Ville
L-3590 DUDELANGE
Phone number: 51 16 13
E-mail: age.dud@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Agence ECHTERNACH
20, place du Marché
L-6460 ECHTERNACH
Phone number: 72 00 35 1
E-mail: age.ech@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Agence GREVENMACHER
1, rue Mathias Schou
L-6762 GREVENMACHER
Phone number: 75 06 55 1
E-mail: age.grv@bcee.lu

Agence DIEKIRCH
4, rue de Stavelot
L-9280 DIEKIRCH
Phone number: 80 42 80 200
E-mail: age.dik@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 16:30 

Agence STEINFORT
2, route de Luxembourg
L-8440 STEINFORT
Phone number: 39 00 38
E-mail: age.stf@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:15 – 11.45 and 13:30 –17:00

Service PRIVATE BANKING
16, rue Zithe
L-2954 LUXEMBOURG
Phone number: 4015 5060
E-mail: gestion.prb@bcee.lu
Opening hours: Monday-Friday: 9:00 – 17:00

Do you need more information?
Contact Spuerkeess
Check Spuerkeess's branch network

Banque de Luxembourg

Agence Royal, Luxembourg
14, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Phone number: (+352) 49 924 3136
E-mail: eq.cpb.lux.guichet@bdl.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:30 – 17:00 

Banque Raiffeisen

Banque Raiffeisen Société Coopérative
4, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
E-mail: info@raiffeisen.lu
 

Please refer to www.raiffeisen.lu for the current list of LuxTrust registration desks at Banque Raiffeisen.

BGL BNP Paribas

Banque BGL BNP Paribas
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg (Kirchberg)
Lijst van agentschappen en openingstijden, hier.
Kundenservice: (+352) 42 42 -2000 : info@bgl.lu

BIL - Banque international à Luxembourg

Please refer to www.bil.com for the current list of registration agencies within Banque Internationale à Luxembourg. 

House of Entrepreneurship

House of Entrepreneurship
14 Rue Erasme
L-1468 Luxembourg
By appointments only:
Phone number: (+352) 42 39 39 - 880
E-mail: formalities@houseofentrepreneurship.lu

 

ING Luxembourg

ING Gare
26, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Phone number: (+352) 4499 3000
E-mail: siege_entreprises@ing.lu
Opening hours: Monday-Friday: 9:00 – 17:00

LuxTrust S.A.

LuxTrust S.A.
IVY Building
13-15 Parc d'activités
L-8308 Capellen
Phone number: (+352) 24 550 550
E-mail: info@luxtrust.lu
Opening hours: Monday-Friday: 9:00 – 18:00

POST

Bureau de Poste Luxembourg-Gare
38, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Phone number: from Luxembourg: 8002 8004 / from abroad: +352 2424 8004
E-mail: contact.finance@post.lu
Opening hours: Monday-Friday: 7:00 – 19:00 and Saturday: 9:00 – 18:00

Bureau de Poste Luxembourg-Centre
12a, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Phone number: from Luxembourg: 8002 8004 / from abroad: +352 2424 8004
E-mail: contact.finance@post.lu
Opening hours: Monday-Friday: 7:00 – 18:00 and Saturday: 9:00 – 18:00

Bureau de Poste de Wiltz
7, route de Kautenbach
L-9534 Wiltz
Phone number: from Luxembourg: 8002 8004 / from abroad: +352 2424 8004
E-mail: contact.finance@post.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:00 – 12:00 and 13:30 – 17:00

Bureau de Poste Grevenmacher
1, Schiltzenplatz
L-6781 Grevenmacher
Phone number: from Luxembourg: 8002 8004 / from abroad: +352 2424 8004
E-mail: contact.finance@post.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:00 – 12:00 and 13:30 – 17:00

Bureau de Poste Esch/Alzette-Centre
13, rue Zénon Bernard
L-4030 Esch/Alzette
Phone number: from Luxembourg: 8002 8004 / from abroad: +352 2424 8004
E-mail: contact.finance@post.lu
Opening hours: Monday-Friday: 7:00 – 19:00 and Saturday: 9:00 – 18:00

Bureau de Poste Ettelbrück
2c, avenue Lucien Salentiny
L-9080 Ettelbrück
Phone number: from Luxembourg: 8002 8004 / from abroad: +352 2424 8004
E-mail: contact.finance@post.lu
Opening hours: Monday-Friday: 8:00 – 18:00 and Saturday: 9:00 – 12:00  and 13:30 - 18:00

NIET-GEÏDENTIFICEERDE KLANTEN DIE NIET KUNNEN REIZEN

Nog geen klant van onze partners en niet in staat om naar Luxemburg te reizen?

In het geval dat klanten nog niet geïdentificeerd zijn bij een registratie-instantie en niet de mogelijkheid hebben om naar het Groothertogdom Luxemburg te reizen om hun identificatie uit te voeren, laat LuxTrust identificatie op afstand toe via een notaris en een apostille, in overeenstemming met de internationale regelgeving op dit gebied.

Voor deze identificatie op afstand moeten de volgende documenten worden overgelegd:

  • Het ondertekende exemplaar van het identiteitsdocument dat door de houder wordt overgelegd ten overstaan van de notaris die op zijn document vermeldt dat hij het getoonde identiteitsdocument naar behoren heeft gelegaliseerd en dat hij in de fysieke aanwezigheid van de houder kennis heeft genomen van het hierboven vermelde document. De erelonen van de notaris voor de persoonlijke identificatie en de erelonen voor het opstellen van de apostille zijn ten laste van de klant.
  • Dit afschrift moet vergezeld gaan van een apostille, gedefinieerd als het formulier waarin het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 voorziet om in de plaats te komen van de legalisatie van een openbaar document en dat de waarachtigheid van de handtekening van de ondertekenaar (in dit geval de notaris), de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel waarmee het document is aangebracht, certificeert. De kopie van het identiteitsdocument en de apostille moeten leesbaar zijn volgens de in Luxemburg geldende normen (alfabet, taal, ...).

De klant moet dan deze documenten toevoegen in plaats van de ondertekende kopie van de identiteitskaart die tijdens de normale procedure wordt aangevraagd en zijn dossier, inclusief deze documenten, opsturen:

House of Entrepreneurship - One Stop Shop
Cellule LuxTrust
14 Erasmusstraat L-1468 Luxemburg
Post: B.P. 3056 | L-1030 Luxemburg

Telefoonnummer: 42 39 39 - 341
Faxnummer: 43 83 26
E-mailadres: luxtrust@cc.lu
Openingstijden: Alleen op afspraak